Home Vereniging Agenda Informatie Leden Scripties Contact
magister vini [01-01-2012]

Magister Vini

De hedendaagse wijnhandel wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan de kennis van ondernemers en hun personeel. Om professionals de gelegenheid te bieden om hun kennis over wijn en hun kennis over de handel in wijn op het hoogste niveau te toetsen is het Examen Magister Vini in het leven geroepen. Na het succesvol afleggen van het examen wordt de titel Magister Vini toegekend. Degene die de titel Magister Vini mag dragen heeft aangetoond alle bedrijfseconomische aspecten van een internationaal opererend bedrijf in de wijnsector te kunnen beheersen. Het examen is toegespitst op de Nederlandse markt.


Voor de organisatie van het Examen Magister Vini hebben het Productschap Wijn en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren de Stichting Magister Vini opgericht. De stichting stelt zich ten doel het (doen) afnemen van examens op niveau IV van de Stichting WijnExamens Nederland (SWEN).Het diploma Magister Vini is dus het hoogste Nederlandse professionele wijndiploma. De titel Magister Vini is wettelijk beschermd.

Het bestuur van de Stichting Magister Vini benoemt een examencommissie en ontwikkelt het beleid van de stichting. De examencommissie bestaat uit specialisten uit verschillende disciplines in de wijnwereld zoals de oenologie, de in- en verkoop van wijn, de marketing en de wetgeving. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij het Productschap Wijn.
Toelating tot Examen Magister Vini

Voor toelating tot het Examen Magister Vini is kennis op het niveau van SWEN 3, danwel een gelijkwaardig niveau noodzakelijk.

Niet vereist, maar wel aanbevolen is dat u beschikt over een gedegen kennis van de Nederlandse wijnmarkt en dat u de Engelse, Franse en Duitse taal beheerst. Ervaring in de wijnhandel vergroot de kans op het succesvol afleggen van het examen aanzienlijk.

Indien u nog niet in het bezit bent van een diploma op SWEN 3 niveau, is er de mogelijkheid rechtstreeks deel te nemen aan het examen Vinoloog van de Wijnacademie. Dit kan uitsluitend op voordracht van de examen/toelatingscommissie Magister Vini en tegen nader te bepalen voorwaarden. U kunt uw verzoekschrift richten aan info@magistervini.nl.

Meer info: site magistervini