Home Vereniging Agenda Informatie Leden Scripties Contact
Biologische wijn bestaat biologische wijn bestaat
Tjitske Brouwer (2007)
Link

Samenvatting
Door het ontbreken van een Europese wetgeving voor biologische wijnbereiding bestaat er onduidelijkheid over de inhoud van het begrip 'biologische wijn'. De huidige regelgeving betreft alleen de teeltwijze, waardoor de wijnbereiding identiek mag zijn aan die van conventioneel gemaakte wijn.

De vraag naar zo natuurlijk mogelijk gemaakte wijn stijgt. De belangrijkste argumenten voor de consument om biologische wijn te kopen zijn de gezondheidsaspecten en de smaak. Er bestaan echter ook vooroordelen over biologische wijn. Bovendien schiet de informatie op het wijnetiket tekort en wordt de import van biologische wijnen van buiten Europa in Nederland nauwelijks gecontroleerd.

Particuliere organisaties hanteren wel strenge regels voor de wijnbouw én wijnbereiding, garanderen natuurlijk en ambachtelijk werken en schenken aandacht aan het herstellen van een ecologisch en soms ook sociaal-economisch evenwicht. Bij naleving van de regels mag de producent een voor de consument herkenbaar logo op het etiket gebruiken. Voor deze scriptie heb ik de bestaande regelgeving in kaart gebracht en de invloed van biologische wijnbouw en -bereiding bestudeerd. Hiervoor heb ik, behalve literatuur, ook een groot aantal producenten geraadpleegd. Hun motivatie en bevindingen worden uitgebreid besproken.

Ik heb gezocht naar effecten van de biologische werkwijze op de smaak en kwaliteit van wijn. Sommige technieken worden in het algemeen als kwaliteitsverhogend gezien en ook in de conventionele wijnbouw en -bereiding toegepast. Maar naar de gevolgen van typische biologische wijnbereidingstechnieken op de smaak en kwaliteit is weinig onderzoek gedaan. Het afzweren van chemische bestrijdingsmiddelen heeft zijn uitwerking op de biodiversiteit. Inmiddels hebben vele producenten in hun wijngaarden onderzoek gedaan naar de invloed van microbiologisch leven. De resultaten zijn positief. Tevens heeft het niet langer gebruiken van fungiciden een positieve effect op de kwaliteit en variëteit van de gistcellen in de wijngaard. Over invloed van macrobiologisch leven en flora is nog niets bekend: onderzoek hiernaar is wel gestart maar door geldgebrek gestaakt.

Bij de biologische wijnbereiding wordt in de regel minder sulfiet gebruikt. Dit kan zowel een positieve als negatieve weerslag hebben op de smaak. Dit geldt eveneens voor andere toevoegingen, zoals gistcellen, enzymen, middelen om de wijn te klaren en te stabiliseren. De acceptatie van dit soort middelen verschilt per particuliere organisatie en hangt af van de mate waarin er aandacht aan natuurlijk en ambachtelijk werken wordt besteedt.